Rekisteriseloste – Jot-Rent Oy

Sekä kuluttajariitatilanteiden toimintaohje

Rekisterinpitäjä: Jot-Rent Oy

Tietosuojavastaava ja tietojen käsittelijä: Toimitusjohtaja Jari Riihijärvi

Tietojen käsittelyoikeudet toimihenkilöillä: Assistentti Hanna Ervasti, Työnjohtaja Jarkko Markus, Työnjohtaja Tomi Tervo, Työnjohtaja Asko Tuomaala

Tietojen kerääminen

Mitä:

 • Jot-Rent kerää jot-rent.fi -sivujen työhakemuslomakkeella työnhakijoiden tietoja ja työvoimanhakulomakkeella työnantajien tietoja.
 • Työntekijöiden yksityiskohtaiset tiedot kysytään palkkaustilanteessa vielä suusanallisesti ja lisätään sähköiseen järjestelmään.


Miksi: Rekrytointi, palkkaus, työsuhde

Rekisterit

Työnhakijoiden ja työnantajien lomakkeiden luettelo sekä ammattiliittoluettelo

 • Jot-Rentin toimistolla lukitussa kaapissa paperiversiot
 • Jot-Rentin office365-palvelun pilvessä excel-versiot
 • Käyttöoikeudet luetteloihin toimihenkilöillä
 • Kaapissa lukko, avaimet toimihenkilöillä
 • Pilvessä henkilökohtaiset tunnukset ja salasanat

Työntekijöiden tiedot Jot-Rentin palkanlaskujärjestelmässä

 • Jot-Rentin toimistolla suojatuissa ja salatuissa 1. ja 2. tietokoneissa
 • Käyttöoikeudet tietoihin assistentillä ja toimitusjohtajalla
 • Tikon-järjestelmässä henkilökohtaiset tunnukset ja salasanat

Työntekijöiden työterveyshuoltorekisteri 

 • Terveystalon pilvessä
 • Suojattu palvelin
 • Käyttöoikeudet tietoihin toimitusjohtajalla ja assistentilla
 • Henkilökohtainen tunnus ja salasana toimitusjohtajalla sekä assistentilla

Työntekijöiden palkkatiedot

 • Tilitoimistolla
 • Suojattu palvelin
 • Käyttöoikeudet tietoihin assistentillä ja toimitusjohtajalla
 • Henkilökohtaiset tunnukset ja salasanat assistentillä ja toimitusjohtajalla

Tietojen käsittely

 • Tietojen käsittelyoikeus toimihenkilöillä
 • Jot-Rent kysyy luvan tietojen rekisteröintiin jokaiselta erikseen (myös työsopimuksessa)
 • Alle 16 vuotiailta huoltajan lupa
 • Työhakemukset säilytetään 6 kk, työvoimahakemukset 5v, jonka jälkeen poistetaan täydellisesti
 • Dokumentit kuten esimerkiksi työsopimukset säilytetään toimintajärjestelmän ja lain ohjeiden mukaisesti
 • Kaikilla rekisterin henkilöillä on poisto- ja muokkausoikeus omiin tietoihinsa
 • Rekisteritiedot säilytetään toimintajärjestelmäkansiossa lukitussa kaapissa Jot-Rentin toimistolla ja office365 pilvessä
 • Kaapissa lukko, avaimet toimihenkilöillä
 • Pilvessä toimihenkilöillä henkilökohtaiset tunnukset ja salasanat
 • Tietosuojavastaavalla ilmoitusvelvollisuus valvontaviranomaiselle 72 tunnin kuluessa tietoturvaloukkauksen sattuessa
 • Kirjalliset sopimukset pakollisia

Liitteet toimistolla lukitussa kaapissa

 • Vahvistus Tilitoimisto
 • Vahvistus Terveystalo
 • Vahvistus Office365
 • Mindmap rekistereistä

 

Kuluttajariitatilanteet

 • Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi (www.kuluttajariita.fi)

 • Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi)